Doing Business 2012: Україна відстає за темпом реформування від інших країн в Європі та Центральній Азії.

Київ, 20 жовтня 2011 року — Новий звіт Міжнародної фінансової корпорації та Світового банку свідчить, що вже дев’ятий рік поспіль Східна Європа і Центральна Азія випереджають інші регіони в поліпшенні нормативно-правового регулювання діяльності підприємців.

Опубліковане сьогодні видання «Ведення бізнесу — 2012: ведення бізнесу у прозорішому світі» містить оцінки нормативно-правового регулювання, що безпосередньо впливає на діяльність місцевих фірм в економіках 183 країн. У звіті дається оцінка економік різних країн за десятьма напрямами регулювання підприємницької діяльності, зокрема таких як започаткування бізнесу, закриття бізнесу та міжнародної торгівлі. Методологію досліджень цього року розширено з врахуванням появи нового показника — підключення до системи енергопостачання. В списку країн, які найбільше покращили свій рейтинг легкості ведення бізнесу, є дві країни з Європи та Центральної Азії. Молдова стала другою за швидкістю проведення реформ і загалом просунулась на 18 позицій з 99 місця на 81. Македонія – третя за швидкістю реформ – просунулась на 12 позицій з 34 місця на 22. 

За минулий рік 21 із 24 економік країн регіону покращили регулювання підприємницької діяльності для місцевих компаній, провівши загалом 53 реформи в таких сферах, як вирішення питань банкрутства, надання дозволів на будівництво, забезпечення виконання контрактів та захист прав інвесторів. В умовах глобальної економічної кризи 40 відсотків економік країн регіону поліпшили процедури вирішення питань неплатоспроможності, здійснивши такі заходи, як прийняття належних поправок до законів про банкрутство.

В 2010-2011 роках Грузія, Латвія, Македонія, Молдова, Російська Федерація та Україна здійснили 4 регуляторних реформи кожна. Але український рейтинг не покращився, оскільки найважливіші реформи, які здійснила Україна, були ініційовані надто пізно, щоб вплинути на цьогорічний рейтинг. Це стосується і внесених змін до Закону щодо спрощення процедури заснування підприємництва (почали діяти з 6 червня 2011 року), і заходів щодо спрощення процедури отримання дозволів на будівництво (період дії червень 2011 – січень 2013 років). Попри те, що за методологією звіту Ведення бізнесу враховувались всі реформи, які здійснювались до 1 червня 2011 року, показники Сплата податків оцінювали той об’єм податкового навантаження на стандартну компанію, який існував протягом попереднього календарного року. Тобто Ведення бізнесу 2012 оцінював дані за 2010 рік. Це означає, що зменшення з січня 2011 року кількості податкових відрахувань та зниження податкових ставок згідно нового Податкового кодексу — не знайшло свого відображення в цьогорічних рейтингах Сплата податків. Україна посіла 152 місце зі 183 економік, які оцінювались в звіті Ведення бізнесу 2012. Це нижче, ніж в минулому році, коли країна була на 149 сходинці рейтингу. 

Зокрема, Україна внесла зміни до законодавства про врегулювання комерційних суперечок та збільшення ефективності виконання умов контрактів. Країна також спростила систему оподаткування та зробила її для компаній менш затратною завдяки перегляду та уніфікації податкового законодавства, зниження ставок податку на прибуток, а також уніфікації відрахувань на соціальне забезпечення. Зміни до законодавства про банкрутство та виконання судових рішень надали більше гарантій для забезпечених кредиторів. Україна також скасувала вимогу для отримання дозволу на придбання нової корпоративної печатки, що спрощує процедуру відкриття підприємства. Водночас, процедуру міжнародної торгівлі було ускладнено через запровадження додаткових перевірок для митного оформлення.

«Оскільки  рівень конкуренції за інвестиції зростає на глобальному рівні, ми спостерігаємо прискорення темпів реформ з метою покращення бізнес клімату», — сказав Мартін Райзер, Директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові. «Україна зробила деякі позитивні кроки, але інші країни рухаються швидше. Щоб відновити довіру інвесторів, Україні варто докласти більш рішучих і послідовних зусиль з покращення податкової, митної та регуляторної політики, а також зусиль в галузі забезпечення виконання контрактів  та прав інтелектуальної власності». 

Про серію звітів «Ведення бізнесу»
У звіті «Ведення бізнесу» аналізуються нормативно-правові регулювання, що стосуються підприємств певної економіки протягом їхнього життєвого циклу, в тому числі започаткування підприємства, здійснення операцій, міжнародної торгівлі, сплати податків та питань банкрутства. Сукупний рейтинг легкості ведення бізнесу базується на 10 показниках та охоплює 183 країни. Минулорічні рейтинги перераховані таким чином, щоб врахувати додатковий показник(-ки), корективи даних та методологічні зміни в існуючих показниках. Такий підхід дозволяє здійснювати порівняльний аналіз з рейтингом цього року. «Ведення бізнесу» не охоплює всі аспекти необхідного для підприємницької діяльності середовища, які мають важливе значення для фірм та інвесторів. Наприклад, у звіті не розглядаються питання безпеки, макроекономічної стабільності, корупції, рівень кваліфікації або міцність фінансових систем. Наведені у звіті висновки стимулювали політичні дебати у сфері розвитку підприємництва в більш ніж 80 країнах світу і зумовили зростання обсягу досліджень про те, регулювання на рівні фірм пов’язане з показниками розвитку економіки різних країн.

Місце України в рейтингу «Ведення бізнесу – 2012»: 152

Валовий національний дохід на душу населення  (в дол. США) 3 010
Населення (мільйонів) 45,8

Рейтинги за категоріями:

Відкриття бізнесу (місце) 112
Процедури (кількість)       9 Час (днів)                    24 Вартість (% від доходу на душу населення) 4,4

Мінімальний капітал (% від доходу на душу населення) 1,8

Отримання дозволів на будівництво (місце) 180
Процедури (кількість) 21 Час (днів)              375

Вартість (% від доходу на душу населення) 1462,3

Підключення до системи енергопостачання (місце) 169
Процедури (кількість) 11 Час (днів)              274

Вартість (% від доходу на душу населення) 229,2

Реєстрація власності (місце) 166
Процедури (кількість) 10 Час (днів)              117

Вартість (% від вартості нерухомості) 3,9

Отримання кредиту (місце) 24
Індекс юридичних прав (0-10) 9 Індекс кредитної інформації (0-6) 4 Кількість зареєстрованих осіб в державному реєстрі (% дорослого населення) 0,0

Кількість зареєстрованих осіб в приватних бюро (% дорослого населення) 17,0

Захист прав інвесторів (місце) 111
Індекс відкритості (0-10)                   5 Індекс відповідальності директора (0-10)    2 Індекс можливості подання позову акціонерами (0-10)    7

Індекс захисту інтересів інвесторів (0-10) 4,7

Сплата податків (місце) 181
Виплати (кількість на рік) 135 Час (кількість годин на рік) 667

Загальна ставка податку (% від прибутку) 57,1

Міжнародна торгівля (місце) 140
Документи для експорту (кількість) 6 Час на експорт (в днях) 30 Вартість експорту (дол. США за контейнер) 1 865 Документи для імпорту (кількість) 8 Час на імпорт (в днях) 33

Вартість імпорту (дол. США за контейнер) 2 155

Забезпечення виконання контрактів (місце) 44
Процедури (кількість)       30 Час (днів)                    343

Судові витрати (% від вартості позову) 41,5

Закриття бізнесу (місце) 156
Час (років) 2,9 Вартість (% від вартості майна) 42

Коефіцієнт відшкодування (центів на долар) 8,9

Источник: web.worldbank.org