Таможенные тарифы Украины согласно УКТВЭД

РОЗДІЛ I   Живі тварини; продукти тваринного походження
   Примітки:1. Будь-яке посилання у цьому розділі на окремий рід або окремий вид тварин, якщо не обумовлено інше, стосується також молодняку цього роду або виду.

2. У Класифікації товарів термін «сушені» продукти, якщо не обумовлено інше, однаково стосується продуктів, підданих процесам зневоднення, випарювання або сублімаційного сушіння.

РОЗДІЛ II   Продукти рослинного походження

   Примітка:
1. У цьому розділі термін «гранули» означає продукти у вигляді циліндриків, кульок, таблеток тощо, спресовані просто тиском чи з доданням зв’язувальних речовин у пропорціях не більш як 3 мас. %.

РОЗДІЛ III   Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

   

РОЗДІЛ IV   Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники

   Примітка:
1. У цьому розділі термін «гранули» означає продукти, агломеровані або безпосередньо пресуванням або з доданням в’язких речовин у пропорції, що не перевищує 3 мас. %.