Товар їде за новими правилами.

Від 28.05.2012 № 614 затверджено Порядок заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності. Новий порядок набув чинності з 21 липня 2012 року.

Про це «Високому Валу» повідомила головний інспектор митниці зі зв‘язків з громадськістю — прес-секретар Стрижак Світлана.

Декларація заповнюється власноручно громадянином, який досяг 16-річного віку, або уповноваженою ним особою і засвідчується його особистим підписом до пред’явлення товарів для митного контролю.

Відомості про товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не досягли 16-річного віку та/або є недієздатними особами чи особами, цивільна дієздатність яких обмежена, зазначаються в деклараціях осіб, що їх супроводжують.

Посадові особи митних органів не мають права заповнювати декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в декларації, за винятком унесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.

Декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митного органу в разі якщо:

— форма декларації відрізняється від установленої;

— декларація заповнена з порушенням вимог, олівцем або з виправленнями.

У таких випадках громадянином або уповноваженою особою заповнюється нова декларація.

Разом з декларацією для митного контролю та митного оформлення товарів громадянином або уповноваженою особою подаються такі документи (залежно від мети переміщення, виду транспорту, найменування товару, способу переміщення та інших факторів, що впливають на митні процедури):

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи:

— паспорт або інший документ громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України. Громадянин або уповноважена особа, який (яка) не виїжджав (ла) за кордон, може подавати паспорт громадянина України;

— документи, що підтверджують громадянство (підданство) громадянина;

— документи, що підтверджують країну постійного проживання громадянина (з відповідними відмітками);

2) товарні чеки, ярлики, рахунки тощо, які можна ідентифікувати з наявними товарами, або інший документ, який підтверджує вартість товару (за наявності);

3) товарно-транспортні документи на перевезення товарів: залізнична накладна (УМВС/СМГС, ЦІМ/CIM, ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading), автомобільна накладна (CMR), багажні документи тощо (за наявності);

4) документи, що підтверджують право на застосування звільнення від оподаткування (за наявності);

5) документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України (у випадках, установлених законодавством);

6) документи, що підтверджують право вчиняти дії, пов’язані з пред’явленням товарів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами (за наявності);

7) документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб особистого користування;

8) зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення або транзит товарів;

9) документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків банків (фінансових установ) (у випадках, установлених законодавством).

З моменту прийняття декларації посадовою особою митного органу для оформлення вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення, а громадянин або уповноважена особа несе відповідальність за подання недостовірних відомостей, наведених у цій декларації.

Більш детальна інформація щодо Порядку заповнення декларації викладена у наказі Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 614.

Источник: «Високий Вал»

Агентство Промышленных Новостей