Тваринникам відшкодовуватимуть вартість будівництва ферм.

ПРЕС-СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених удержавному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництвата реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 року № 900. Відповіднупостанову Уряд прийняв 31 жовтня 2012 року .

Метою цього нормативно-правового акта є удосконалення механізму розподілу коштівспеціального фонду бюджету, передбачених для часткового відшкодування суб’єктамгосподарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів тапідприємств з виробництва комбікормів, з метою стимулювання інвестиційної активності в галузітваринництва. Постановою, зокрема, передбачається:

— надання можливості суб’єктам господарювання отримати часткове відшкодування вартостібудівництва та реконструкції об’єктів, уведених у дію в 2012 році;

— спрощення переліку документів, які суб’єкти господарювання подають регіональним комісіям, та приведення його у відповідність до чинного законодавства;

— встановлення граничних розмірів часткового відшкодування (не більше ніж 30 тисяч гривень урозрахунку на одну голову для великої рогатої худоби за рекомендаціями Інституту тваринництваНААН України та 25 тисяч гривень у розрахунку на одну свиноматку за рекомендаціями Інститутусвинарства і агропромислового виробництва НААН України).

Прийняття постанови сприятиме поліпшенню фінансово-економічного станусільськогосподарських товаровиробників внаслідок надання їм державної підтримки.

Довідково

Наказом Мінагрополітики України від 04.10.2012 № 598 затверджено Розподіл бюджетнихкоштів, яким для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва тареконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормівпередбачено 227,6 млн. гривень.

За 9 місяців 2012 року, згідно з інформацією з регіонів, побудовано 71 нових тареконструйовано 188 існуючих тваринницьких ферм та комплексів.

Джерело: Аграрний тиждень

Агентство Промышленных Новостей